F U N D A C J A

Na Rzecz Ludzi Osamotnionych

” SREBRNE LATA ”

61-312 Poznań, ul. Rodawska 16 A

NIP 782-22-05-849, Regon 634170091

Organizacja Pożytku Publicznego

KRS 0000002163

tel. 61 8776544

fundacja@srebrnelata.org

Zarząd Fundacji.

Marek Michalak – Prezes Fundacji

Jarosław Marek Kawka – Wiceprezes Fundacji

Cezary Głowacki – Wiceprezes Fundacji

Cecylia Sterna – Członek Zarządu

Stanisław Sosnowski – Członek Zarządu

Rada Nadzorcza Fundacji.

Lidia Danelska – Przewodnicząca Rady

Marek Gawron – Członek Rady

Agnieszka Paczyńska – Członek Rady

Marcin Andrzejewski – Członek Rady

Konto Fundacji.

Santander Bank

Plac Wolności15, Poznań

VI Oddział

93 1090 1362 0000 0000 3626 8942